Diétne stravovanie v školskej jedálni MŠ Malý Šariš.

Diétne stravovanie detí v školskom stravovaní sa zabezpečuje v zmysle platnej legislatívy.

Zabezpečenie diétneho stravovania v školskej jedálni MŠ pre deti s potravinovou alergiou je možné, po vzájomnej dohode rodičov dieťaťa, riaditeľky MŠ a vedúcej školskej jedálne  na základe potvrdenia lekára so špecializáciou v príslušnom odbore, kde dokladuje, že výživa dieťaťa vyžaduje osobitné stravovanie. Školská jedáleň nemá podmienky na prípravu jedál s prihliadaním na potravinové alergie či intolerancie. 

Hotovú diétnu stravu zabezpečuje a zodpovedá rodič dieťaťa, pričom musia byť splnené tieto podmienky:

a) jedlo v uzavretých prepravných umývateľných nádobách dodá rodič v deň konzumácie,

b) jedlo v nádobách sa uchováva vo vyčlenenej časti chladničky, určenej výhradne na tento účel,

c) hotové jedlo sa bude zohrievať v mikrovlnnej rúre,

d) v záujme predchádzania krížovej kontaminácie bude nádoby umývať rodič.

Ak dieťa musí z objektívnych zdravotných dôvodov vylúčiť zo stravy určité potraviny, je zákonný zástupca povinný podať u vedúcej školskej jedálne žiadosť o výnimku v stravovaní dieťaťa. K žiadosti, ktorá musí obsahovať osobné údaje o dieťati, prikladá doklad od lekára /platí na príslušný školský rok/, na ktorom je stanovená diagnóza a potraviny, ktoré dieťa nesmie jesť (alergia na mliečne výrobky,…). Na tieto deti sa nevzťahuje výnimka v prípade jedla, ani v cene za stravnú jednotku.