Učiteľky:

Triedna učiteľka: Mária Migrová

Učiteľka v 1. triede: Bc. Gabriela Šebeková

(3-4 roč. deti) v triede je zapísaných 19 detí.