Školné : 10.- eur / mesačne

Predškoláci neplatia
Č. účtu: SK56 0200 0000 0000 1892 2572

Darovacie : 5.- eur / mesačne

Č. účtu: SK16 0200 0000 0016 1663 0953

Stravovací účet:

Č. účtu: SK02 0200 0000 0016 3027 4158