Pracujeme podľa Školského vzdelávacieho programu: Zvedavé chrobáčiky, aby sme u detí podnecovali zvedavosť. Lebo “Zvedavosť je predpokladom učenia. Ak potlačíš zvedavosť dieťaťa, zničíš jeho budúcnosť“- R. Kiyosaki