Zápis detí.

Materská škola Malý Šariš oznamuje, že

ZÁPIS DETÍ

do Materskej školy Malý Šariš 222, 080 01 Prešov na školský rok 2022/2023 sa uskutoční:

od 2.mája 2022 do 20. mája 2022

 

ZÁPIS DO MŠ 2022