Kontakt

Materská škola Malý Šariš

E-mail školy: msmalysaris@gmail.com

Školský mobil: 0918 837397

Adresa školy: Materská škola Malý Šariš 222, 08001 Prešov

Riaditeľka: Mgr. Mariana Karabinošová

Zriaďovateľ materskej školy: obec Malý Šariš 104, 080 01 Malý Šariš

Starosta obce: Mgr. Stanislav Mathia