Kontakt

Materská škola Malý Šariš

E-mail školy: msmalysaris@gmail.com

Telefón: 051/7719506

Školský mobil: 0948 922 272

Adresa školy: Materská škola Malý Šariš 222, 08001 Prešov

Riaditeľka: Mgr. Mariana Karabinošová

Zriaďovateľ materskej školy: obec Malý Šariš 104, 080 01 Malý Šariš

Starosta obce: Mgr. Stanislav Mathia