O nás

Materská škola Malý Šariš (MAŠA) je bez právnej subjektivity a jej zriadovateľom je Obec Malý Šariš. Umiestnená je na hornom konci obce Malý Šariš v nádhernom prostredí v blízkosti starých, košatých listnatých stromov a hracích prvkov, preliezok, domčekov, pieskovísk,určených na bohaté využitie hier, pohybových a športových aktivít počas pobytu vonku detí.

Areál materskej školy je celý oplotený. Budova  je viac, ako 100-ročná,no prešla mnohými zmenami (výmena okien, dverí, sociálnych zariadení,  rekonštrukcia spální, šatní, fasádne úpravy…)

Edukačný proces zabezpečujú štyri kvalifikované učiteľky pre predprimárne vzdelávanie. Vzdelávanie sa realizuje podľa Školského vzdelávacieho programu „Zvedavé chrobáčiky“. Škola je dvojtriedna a každá trieda má samostatnú šatňu, herňu, poschodovú spálňu a nové sociálne zariadenie. V budove je aj plne vybavená školská kuchyňa, sklad potravín, kabinet didaktického materiálu a kancelária pre zamestnancov. 

Materská škola je vybavená odbornou a detskou a časopiseckou literatúrou, množstvom výtvarného a kreatívneho materiálu, ktorý neustále dopĺňame. Škola má dostatok edukačných hračiek, stolových hier, funkčnú didaktickú a výpočtovú techniku. Súčasťou tried je aj germicídny žiarič od spol. UNIZDRAV na dezinfekciu vzduchu, zabezpečenie úhynu mikroorganizmov, vírusov, baktérií. MŠ disponuje vlastnými matracmi na ležadlá, novými plachtami zo 100% bavlny, vankúšmi a posteľnou bielizňou.