Pedagogickí zamestnanci:

Mgr. Mariana Karabinošová

riaditeľka, učiteľka v 1. triede

mariana.karabinosova@gmail.com

Mária Migrová

učiteľka v 2. triede

Mgr. Terézia Miháliková

triedna učiteľka v 1. triede

Bc. Gabriela Šebeková

triedna učiteľka v 2. triede

Bc. Dominika Olejňáková

učiteľka na MD

Nepedagogickí zamestnanci:

Zuzana Blihárová

vedúca školskej jedálne

zbliharova@gmail.com

Anna Grejtáková

kuchárka

Gabriela Hubová

školníčka