Členovia Rady školy:

Predseda : Ing. Maroš Baloga

  1. Ing. Pavol Kušnír
  2. PhDr. Zdenka Hudáková
  3. Ing. Maroš Baloga
  4. Mária Migrová
  5. Gabriela Hubová

Členovia Združenia rodičov:

  1. p. Mgr. Kušnírová
  2. p. Mgr. Rusinková
  3. p. Koremová